Vakkeuse

GRAAD 8 EN 9 Verpligte vakke soos deur die Onderwysdepartement voorgeskryf.

GROEP A GROEP B GROEP C GROEP D GROEP E GROEP F GROEP G
Afrikaans Huistaal Engels 1ste Addisione-le taal Lewens-oriëntering Wiskunde Geografie Lewens-wetenskap Lewens-wetenskap
      Wiskunde Geletterd-heid Fisiese Wetenskap Besigheid-studies Rekening-kunde
        Landbou-wetenskap Ingenieurs-grafika en ontwerp Landbou-wetenskap
        Rekenaar-toepassings-tegnologie Verbruikerstudie Verbruikerstudie

Die vakke in groepe A,B,C en een vak uit Groep D is verpligtend.  Die leerlinge kies dan een vak uit elk van die oorblywende groepe.  ‘n Leerling neem dus 7 vakke.

Rekenaartoepassingstegnologie & Landbouwetenskap
As leerlinge se akademiese prestasie dit toelaat kan hierdie vakke as ‘n 8ste vak geneem word.