Bothaville Koshuis

koshuis

In 1941 besluit die kerkraad om die koshuis te sluit aangesien dit nie lonend was, maar ‘n koshuiskommissie word aangestel en 20 donateurs dra elk 5 pond by om die koste te dek.  Die koshuis is in 1944 vergroot en in 1962 is ‘n nuwe deel aangebou.  Seuns en dogters word apart gehuisves met een eet en een studiesaal.  Tans word huisvesting aan  80 leerlinge gebied. 

Alle buitemuurse aktiwiteite is binne loopafstand van die koshuis.  Goeie dissipline word gehandhaaf en die koshuisleerlinge is bekend vir hul goeie spangees en samehorigheid. 

Die huidige koshuisouers is Mnr en Mev Burger en kan gekontak word by:  (056) 515 2206.

Moet ‘n koshuis vir jou wees soos jou ouerhuis?

Moenie verder soek nie. BOTHAVILLE KOSHUIS IS DIE PLEK VIR JOU!! Hier by ons behandel ons elke kind asof dit ons eie is.

Teen ‘n ongelooflike bilike tarief van nie meer as R 3300 per kwartaal word elke kind se magie gevul, en kry hy warm water en liefdevolle toesig.

Buitemuurse aktiwiteite.

Alles binne loopafstand: ons is vyf minute se stap van die skool af oor ‘n rugby veld. Dink net hoeveel spaar jou ouers deurdat dit nie nodig is om jou aan te ry skool toe nie. Bus vervoer word gereel vir aktiwiteite wat nie by die skool self is nie.

Ons geboue is ons trots en word gereeld in stand gehou met geld wat ons maak deur die koshuis tydens die NAMPO week uit te verhuur, dus is daar geen ekstra kontant uit u sak nie.

Pret en Plesier

Ons koshuisleerlinge is bekend vir hulle goeie spangees en het daarom baie gesellige tye saam. Die koshuis neem in spanverband deel teen die res van die skool en is gewis ‘n gedugte spannetjie wat gereeld seëvier.

Dissipline

‘n Goeie stelsel van dissiplinêre aksie in plek en met ouers se samewerking word elke kind se akademiese vordering ingesteldheid deeglik gemonitor.

Gemiddeld 45% tot 52% van ons skool se top tien akademiese presteerders kom uit die koshuis.

Hoe groot is ons koshuis?

  • Ons is tans 114 kinders in die koshuis: glad nie sleg vir ‘n Plattelandse koshuis nie!
  • Seuns en dogters word apart gehuisves in twee geboue, met een eetsaal en studiesaal.
  • Matriekleerlinge studeer in hulle kamers wat oorwegend enkel kamers is.
  • Ons koshuis kan 120 leerlinge huisves. Dus is daar nog plek vir jou!

So waarom wag jy???

Voltooi vandag nog jou aansoekvorm en pos dit na:

Hoërskool Koshuis Bothaville,

Posbus 5, Bothaville.

9660


Vir verder navrae, kontak gerus vir Ettiene of Christa Burger by Tel: (056) 515 2206