Ons Geskiedenis

In 1894 is 600 pond beskikbaar gestel vir die oprigting van ‘n skoolgebou in Bothaville.  Mnr. SWW Theron was die eerste onderwyser en die skool open met 27 leerlinge.  Latere skoolhoofde was Mnre. Hutchinson, Trangove, Hamilton en Bosman.

Aan die begin van 1935 was daar 369 leerlinge op die rol waarvan 85 in die sekondêre afdeling was.

Die skoolleuse “wie wil die kan” is in 1951 en die kleurbaadjie is in 1954 in gebruik geneem.  Die skoollied is in 1956 geskryf deur ‘n oud-leerling Ignatius Mocke.  Die skoolrol staan nou op 630 (480 primer en 150 sekondêr).

Gedurende 1956-1966 groei die skool baie en ‘n skeiding tussen hoër– en laerskool was noodsaaklik.  Die nuwe hoërskoolgebou word in 1960 betrek met hoeksteenlegging op 25 Maart 1960, met Mnr. AP Barnard en daarna Mnr. Bester as skoolhoof.