Hoërskool Bothaville - Wie Wil, Die Kan.


facebook-iconFacebook Contact-iconNuusbriewe Apps-clock-iconEksamen Rooster Books-1-iconVakkeuse

 Kom verbreed jou akademiese horison by een van die TOP 10 Afrikaanse skole in die LAND.

Ons streef daarna om in Bothaville ‘n Afrikaanse Hoërskool daar te stel wat:

  • ‘n Unieke en eiesoortige karakter het
  • Opvoedende onderrig in Afrikaans aan elke leerder verskaf
  • Gerugsteun word deur Christelike waardes en norme
  • Poog om te voldoen aan die redelike verwagtinge van sy belangegroepe
  • Vir elke leerder redelike geleenthede wil skep binne sy/haar vermoë
  • Gebalanseerde, gelukkige en volwasse jongmense wil vorm wat ‘n positiewe bydrae tot die breë Suid-Afrikaanse gemeenskap sal kan maak.

Lees meer oor Bothaville Hoërskool se geskiedenis.